LOGO

Strona w przebudowie

Flagi UETytuł projektu: „Automatyzacja procesów produkcyjnych w firmie Woodpol Sp. z o.o. odpowiedzią na Brexit”.

Program operacyjny: Re_Open UK, PBAR.00.00.00 Pobrexitowa rezerwa dostawcza.

Oś, działanie, poddziałanie:, PBAR.02.00.00 Przedsiębiorcy, PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii.

Cel projektu: Celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego królestwa z UE, które dotknęły firmę Woodpol Sp. z o.o.

Realizacja projektu pozytywnie wpływa na rozwój firmy. Niniejszy projekt prowadzi do rozwoju działalności firmy na rynku krajowym oraz podniesieniu poziomu innowacyjności i konkurencyjności, co prowadzi do niwelowania negatywnych skutków brexit. Wymienione zadania i ponoszone w ich ramach wydatki tworzą spójną i jednolitą całość oraz są niezbędne do realizacji postawionych celów projektu. Dzięki zrealizowaniu celu głównego poprzez wprowadzenie do działalności firmy innowacji procesowej Spółka osiągnie realnie określone rezultaty i korzyści, a co za tym idzie będzie mogła także zrealizować cele szczegółowe dzięki którym osiągnie pozostałe rezultaty związane ze wzrostem sprzedaży, wzrostem eksportu oraz wzrostem przychodów firmy.

Wartość projektu: 334 025,00 EUR

Wkład Funduszy Europejskich: 225 000,00 EUR

Termin realizacji projektu: 02.01.2023 r. – 30.09.2023 r.